« Ιστορία του Άργους από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρις ημών», Ιωάννου Κ. Κοφινιώτου

« Ιστορία του Άργους από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρις ημών»,  Ιωάννου Κ. Κοφινιώτου

 

 

 

« Ιστορία του Άργους από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μ�χρις ημών»Οι εκδόσεις « εκ προοιμίου » παρουσιάζουν το μνημειώδες ιστορικό έργο του Ιωάννου Κ. Κοφινιώτου: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  ΜΕΧΡΙΣ ΗΜΩΝ. 

 

Μια αυστηρά περιορισμένη πολυτελής  έκδοση,  ένα συλλεκτικό βιβλίο – για την ιστορία του Άργους , όπως ακριβώς κατετέθη στην Ελληνική γραμματολογία από τον Ιωάννη Κοφινιώτη πριν από  116 χρόνια.

 

Φίλτατε μοὶ Δημήτριε,

 

Ἂφ΄ ὅτου συνεδέθην μετὰ τῆς ὡραίας πατρίδος σου δὶ΄ἐμψύχου δεσμοῦ, διότι πρότερον συνεδεόμην μετ΄αὐτῆς μόνον διὰ τῶν ἀψύχων συγγραμάτων τῶν προγόνων σας, συνέλαβον τὴν ἰδέαν νὰ συγγράψω τὴν ἱστορίαν τοῦ Ἄργους.

Δὲν σοὶ ἀποκρύπτω ὅτι ἐπεδόθην εἰς τὸ ἔργον, συμβουλευθείς μᾶλλον τὸ θάρρος μου ἢ τὰς δυνάμεις μου. Διενοούμην δὲ κατ΄ ἀρχὰς νὰ γράψω κἄτι περὶ Ἄργους ἁπλῶς διὰ νὰ εὑρίσκω οὕτως ἀνακούφισίν τινα ἀπὸ τῆς κατεχούσης με τότε ἀθυμίας. Ἀλλά, προχωρῶν, ἐμάνθανον τὸ μεγαλεῖον του Ἀργείου κράτους καὶ τοσοῦτον κατεγοητευόμην ὑπὸ τῆς ὡραιότητος τῆς ὕλης, ὥστε ἐγκατέλιπον τὴν πρώτην ἰδέαν καὶ ἀπεφάσισα νὰ συγγράψω τὴν ἱστορίαν ταύτης τῆς πόλεως ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ἡμῶν, ὅσον δύναμαι λεπτομερῶς καὶ ἐπιμελῶς. Δικαίως κατέληξα εἰς τὴν τολμηράν ταύτην ἀπόφασιν, διότι ἡ πόλις αὕτη εἶνε τὸ λίκνον τοῦ πολιτισμοῦ, εἶνε οὕτως εἰπεῖν ἡ κολυμβήθρα ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ πολιτισμὸς ἐβάπτισε τὴν ἀνθρωπότητα….*

 

Με αυτή την επιστολή γνωστοποιούσε στις 16 Δεκεμβρίου 1887 ο Ιωάννης Κοφινιώτης, Γυμνασιάρχης τότε στο Ναύπλιο, την απόφασή του να συγγράψει την ιστορία του Άργους, στον φίλο του Δημήτριο Βαρδουνιώτη.

 

* Εφημερίς ΑΡΓΟΣ. 1 Ιανουαρίου 1888. Εκδότης: Δημήτριος Κ. βαρδουνιώτης.

 

 

Αθουσάκης Αδάμ (1949-2008)

Αθουσάκης Αδάμ (1949-2008)


  Ιστορικός, Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

Πατρών, Ερευνητής, Συγγραφέας

 

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣΓεννήθηκε στη Βιάννο Ηρακλείου Κρήτης το 1949. Ήταν πτυχιούχος του Ιστορικού Αρχαιολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπηρέτησε ως αρχαιολόγος στην Δ΄ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου και ως φιλόλογος στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Συνέβαλε στην ίδρυση των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Ν. Κορινθίας, όπου ήταν Προϊστάμενος. Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών και κοινωφελών σωματείων, Έφορος του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και επί εικοσιπενταετία μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων.

Ήταν συνεργάτης του American School of Classical Studies στο πρόγραμμα, Eastern Korinthia Archaeolgical Survey» του Οhio State University.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στο χώρο της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και ειδικότερα της τοπικής ιστορίας της Κορινθίας και της Αργολίδας. Είχε λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε διεθνή, πανελλήνια και τοπικά συνέδρια. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτοτελές έργο του είναι: Η εκπαίδευση στην Αργολίδα, Κορινθία και Μεγαρίδα κατά την Καποδιστριακή Περίοδο (1828-1832), 2003.

Xόλτον Nτέιβιντ (David Holton)

Xόλτον Nτέιβιντ  (David Holton)


Xόλτον Nτέιβιντ  (David Holton)O Nτέιβιντ Xόλτον γεννήθηκε στο Nορθάμπτον της Αγγλίας το 1946 και σπούδασε κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αφού ολοκλήρωσε εκεί τη διδακτορική του διατριβή, συνέχισε τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και, στη συνέχεια, εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Aπό το 1981 διδάσκει νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Kαίμπριτζ.

Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία «Διήγησης του Aλεξάνδρου» (Θεσσαλονίκη 1974), «Erotokritos» (Mπρίστολ 1991), «Γραμματική της ελληνικής γλώσσας» (Aθήνα 1999 ― αγγλική έκδοση: Λονδίνο 1997), σε συνεργασία με τον Peter Mackridge και την Ειρήνη Φιλιππάκη – Warburton, και Tου κύκλου τα γυρίσματα. O Eρωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση» (4 τόμοι, Αθήνα 1996-2000), σε συνεργασία με την Nτία Φιλιππίδου.

Επιμελήθηκε τον συλλογικό τόμο «Λογοτεχνία και κοινωνία στην Kρήτη της Αναγέννησης» (Hράκλειο 1997- αγγλική έκδοση 1991). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα για την πρώιμη, αναγεννησιακή και σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία και εκδίδει το περιοδικό Kάμπος: Cambridge Papers in Modern Greek.